#EnablingChange

« Internationale solidariteit is geen of-of-verhaal, waarbij we ofwel in onze eigen samenleving investeren, ofwel in mensen in nood in de rest van de wereld. Internationale solidariteit is evenmin een kwestie van liefdadigheid. Het is gewoon een kwestie van gezond verstand.

Door mensen wereldwijd te versterken, versterken we mensen hier bij ons. Wanneer we investeren in internationale solidariteit, investeren we in ieders toekomst. »
Caroline Gennez, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid

« De ontwikkeling van het Afrikaanse continent is een buitengewone kans voor Europa en de wereld. In deze context moet ons samenwerkingsmodel helemaal omgegooid worden, en we zijn trots op de recente veranderingen in de strategie en de houding van Enabel in dat opzicht. »
Jean Van Wetter, Algemeen directeur en Delphine Moralis, Voorzitster van de raad van bestuur

Jonge mensen aan het werk 

Jonge mensen geven vorm aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Ze grijpen de kansen die ze krijgen en doen daarmee fantastische, inspirerende en soms ontroerende dingen. Toegang hebben tot een vaste job is een belangrijke voorwaarde om die rol te kunnen opnemen. Samen met onze partners helpen wij dit verwezenlijken.

Innovatie in Oost-Jeruzalem ondersteunen, één idee tegelijk

Het kantoor van Station J in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem bruist van de activiteit. In de grote kantoorruimte werken jonge vrouwen en mannen aan allerlei projecten en in twee workshopruimtes leren jongeren over technologie, sociale media en 3D-printen. De energie spat eraf.

Mariam Khalaf is projectmedewerker bij Station J. Ze is in februari 2022 bij de organisatie begonnen. Ze is lerares van beroep, geeft Engelse les, maar werkt sinds 8 jaar vooral met jongeren.

« Ik hou van mijn werk bij station J omdat ik kan zien hoe jonge volwassenen groeien. Plots worden ze zich bewust van de mogelijkheden die ze hebben, dingen waarvan ze het bestaan niet vermoedden. We stimuleren een andere manier van denken. »

Station J staat bekend als een centrum voor innovatie. Het wil meer zijn dan een buzzwoord. Het creëert een platform voor (startende) Palestijnse ondernemers en jongeren om ideeën uit te wisselen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Het biedt eveneens coworking-ruimte voor mensen die daar nood aan hebben, van ingenieurs tot grafisch ontwerpers.

Enabel sloot een partnerschap met Station J om jonge innovators en potentiële ondernemers en onderneemsters te begeleiden van de ideefase naar investeringen en werkgelegenheid.

De kloof met de arbeidsmarkt dichten

In DR Congo willen we socio-economische barrières wegwerken via het RESICODI-project dat gefinancierd wordt door de Europese Unie.

In Kinshasa, renoveerden we een computerlokaal en organiseerden we een 5-daagse codeertraining in samenwerking met Kinshasa Digital Academy. Zo willen we jonge mensen vaardigheden aanleren die momenteel erg gevraagd zijn op de arbeidsmarkt. 

Volle kracht vooruit in Oeganda 

Hanifah, een jonge vrouw uit Hoima in Oeganda, werd opgeleid tot bulldozerbestuurder tijdens een vorming die Enabel organiseerde. Nu heeft ze een job en met haar loon kocht ze een stuk grond en startte ze een kippenboerderij.  

“Ik kijk vooruit en bouw aan een betere toekomst.”

Hanifah is een van de meer dan 12.000 jongeren die via Enabel beroepsopleidingen volgden. Daarvan vonden 7 op de 10 deelnemers een job, binnen de 6 maanden nadat ze de training hadden afgerond.

Klimaat-bestendigheid

Landen en gemeenschappen zoeken actief naar oplossingen om zich te wapenen tegen de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatverandering. Die oplossingen gaan van biogas- en waterkrachtcentrales tot milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De mogelijkheden zijn legio.

De duurzame toekomst van biogas in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Bovendien is de economie grotendeels gebaseerd op landbouw en veehouderij. Deze primaire sector blijft kwetsbaar en het land lijdt zwaar onder de gevolgen van de klimaatverandering: stortregens en droogte, stijgende temperaturen, overstromingen enz. In combinatie met menselijke praktijken die slecht zijn voor het milieu, leiden deze verschijnselen tot ernstige aantasting van de bodem en vegetatie, waardoor de woestijnvorming steeds verder evolueert.

Daarom experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso.

" Door biogas te gebruiken, hebben we ongeveer 40 % minder brandhout nodig. Zo is ons werk gemakkelijker en minder zwaar, en besparen we een hoop tijd. "
Boubé Dérérou, landbouwer-veehouder in het dorp Nawdéo

Naast het positieve effect op het milieu, vergroot het gebruik van biogas aanzienlijk de kansen van kinderen om naar school te gaan. Ze hoeven immers geen hout meer te halen, een tijdrovende taak die gewoonlijk op de schouders van de jongste gezinsleden terechtkomt.

Digitalisering en innovatie voor de ontwikkeling van waterkracht in Mozambique  

De ambitie van de Mozambikaanse regering is duidelijk: tegen 2030 moeten alle Mozambikaanse huishoudens toegang hebben tot duurzame en betaalbare elektriciteit.

In 2019 stond de teller maar op 29,6%. Toch heeft het land veel potentieel voor hernieuwbare energie, met veel mogelijkheden voor waterkracht en zonne-energie. Enabel helpt de regering bij  het onderzoeken van de haalbaarheid van verschillende waterkrachtprojecten. 

Samen met FUNAE, het Nationaal Energiefonds in Mozambique, identificeerden we 3 opties om de haalbaarheid van een project goed te bestuderen: geografische informatiesystemen (GIS), die nieuwe potentiële locaties voor waterkracht analyseren; drones, die gebieden die zeer moeilijk te bereiken en te meten zijn gedetailleerd in kaart kunnen brengen; en metingen van het rivierdebiet met de hulp van inwoners van gemeenten. 

Professionalisering van de veehouderij in Mali

In Mali, een agrarisch land, verdient 30% van de bevolking zijn inkomen uit vee of gewassen. Al meer dan drie decennia wordt het land echter regelmatig geconfronteerd met misoogsten.

Om de bevolking weerbaarder te maken tegen klimaatverandering en het inkomen van gezinnen te verhogen, ondersteunt Enabel de ontwikkeling van de vetmesterij: dit is een vorm van vetmesten van schapen, geiten en runderen die het inkomen van de landbouwers en landbouwsters verhoogt.

Aangezien deze activiteit veel minder verplaatsingen vergt dan de nomadische veeteelt, kiezen steeds meer vrouwen voor deze opleiding om hun gezinsinkomen te diversifiëren en zelfstandiger te worden. Dit is het geval van Nana Sangaré Dembélé, een fokker uit de Koulikorostreek, die een reeks opleidingen volgde om haar kennis te ontwikkelen en op haar beurt trainer is geworden:

“ Dankzij mijn opleiding in veeteelt- en landbouwmanagementtechnieken heb ik mijn inkomstenbronnen kunnen diversifiëren. Naast de veeteelt kon ik nieuwe inkomsten genereren door de productie en verkoop van likstenen, die ik tijdens de opleiding heb leren maken. ”

COP27: jongeren uit de Sahel willen mee de klimaatagenda bepalen

Acht jongeren uit Burkina Faso, Niger, Mali en Senegal hebben deelgenomen aan de klimaattop in Egypte, waar zij spraken over wat klimaatverandering voor hen betekent.

Jongeren, en zeker kwetsbare jongeren, worden hard getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering. Het is belangrijk dat wij onze stem op deze klimaattop laten horen, want natuurlijke grondstoffen zijn eindig en onze toekomst staat op het spel”
Balkissa Daoura, projectleidster van Jeunes Volontaires pour l’Environnement in Niger

Ondernemerschap 

Het belangrijkste doel van Enabels activiteiten met de private sector is het bevorderen van inclusieve groei. Groei die ten goede komt aan vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen, maar ook groei met respect voor het milieu en goede arbeidsomstandigheden.

Vrouwen in de voorhoede van ondernemerschap

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

De vier winnaressen komen uit Marokko, Mali, Rwanda en Burundi. Zij namen hun prijs in ontvangst tijdens de officiële prijsuitreiking in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Mathilde en van minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Caroline Gennez. 

Door veelbelovende vrouwelijke ondernemers als rolmodellen in de schijnwerpers te zetten, wil de Awa-prijs het ondernemerschap van vrouwen demystificeren. De prijs wil mannen en vrouwen laten zien dat ondernemerschap synoniem kan zijn met sociaal succes, persoonlijke ontwikkeling en positieve effecten op gemeenschappen, terwijl het evenwicht in het gezin behouden blijft. 

De laureaten van de Awa-prijs krijgen een professionele begeleiding gedurende een week in België, met netwerkingsmogelijkheden en persoonlijke capaciteitsontwikkeling. Ze krijgen in eigen land een jaar lang professionele begeleiding om hun onderneming verder te laten groeien. 

Vrouwen gaan ervoor, van Benin tot Marokko

In Benin steunen we de professionalisering van ananastelers om een duurzame ontwikkeling van de sector te garanderen. We besteden bijzondere aandacht aan vrouwen die werken in de sector. We willen hen begeleiden bij de uitbouw van hun bedrijf. 

Zo is er Christiane Gbedji, die nu weet hoe ze een kasboek moet bijhouden, het budget van haar ananasbedrijf moet beheren en microfinanciering kan krijgen om haar zaak uit te breiden. Samen met haar man ziet ze nu een betere toekomst voor hun bedrijf. Meer dan 650 vrouwen hebben al dezelfde weg gevolgd.

In de Marokkaanse regio Souss-Massa is de coöperatie Tiguisselt een echte springplank voor vrouwelijke ondernemers en een motor voor lokale economische groei. De coöperatie levert twee soorten diensten: sociale initiatieven (zoals de verdeling van ramadanmanden en kleding) en diensten voor het onderhoud van palmgaarden (zoals het vrijmaken van velden en het oogsten). 

Voor de voorzitster, Sarah Siouad, is het grootste succes van de coöperatie dat de leden zichzelf vrijuit durven uitdrukken nu:

Ik merk dat vrouwen assertiever zijn dan vroeger. Ze nemen deel aan de opleiding, ze gaan zelfstandig naar de lokale overheden... [...] De mentaliteit in de regio is geleidelijk aan het veranderen. Vrouwelijk ondernemerschap wordt steeds toegankelijker, we zijn op de goede weg! ”

Hoe verandering eruit ziet 

Vaste patronen hebben de neiging ons handelen te bepalen. Maar het is goed om af en toe een stap terug te zetten en onze veronderstellingen in vraag te durven stellen. Of het nu gaat om luchtvervuiling, een veilige leefomgeving voor burgers of stadsplanning, wij werken samen met mensen die investeren in sociale innovatie en niet bang zijn om nieuwe modellen uit te testen.

#EnablingTheFuture

In december 2022 organiseerde Enabel de eerste editie van #EnablingTheFuture in Brussel. We brachten tijdens dit evenement meer dan 150 sociale vernieuwers uit Afrika, het Midden-Oosten en Europa samen om ideeën en kennis uit te wisselen.  

Hoewel de context in landen verschillend is, werken deze sociale vernieuwers aan gelijkaardige uitdagingen: burgerwetenschap om luchtvervuiling aan te pakken, codeerprogramma’s om socio-economisch kwetsbare mensen en jongeren aan een job te helpen, of manieren om vrouwen te ondersteunen in hun strijd tegen seksueel geweld…al deze issues overstijgen grenzen.

“We moeten leren luisteren naar lokale ondernemers.”
Gerald Abila, oprichter van Barefootlaw

Zonder veiligheid geen ontwikkeling

Voor de Nigerese overheid is het belangrijk dat de strijd tegen het terrorisme gepaard gaat met ontwikkelingsprogramma’s die de levensomstandigheden van de 260.000 mensen in het departement Torodi verbeteren en die ervoor zorgen dat de staat zijn rol blijft vervullen zodat het vertrouwen van de mensen in de publieke dienstverlening wordt versterkt en de economie wordt gestimuleerd.

In antwoord op deze vraag heeft België als een van de eerste landen een zogenaamde 3D-aanpak vooropgesteld, waarbij de Belgische Defensie, Diplomatie en Ontwikkelingssamenwerking (Development) samenwerken om coherente steun te bieden.

Klimaatbewust ontwerpen van openbare ruimte in Oost-Afrika

Openbare ruimtes worden nog te vaak ontworpen zonder overleg met de mensen die er dagelijks gebruik van zullen maken. Daarom bundelden Enabel en de Universiteit van Rwanda hun krachten  om een forum te organiseren over samenwerking met burgers bij het ontwerpen van klimaatresponsieve projecten.
Deelnemers uit Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania en Oeganda wisselden ervaringen en ideeën uit.

Duurzame architectuur in Oeganda 

Duurzame architectuur is al vele jaren een van de middelen die Enabel en zijn partners voorstellen om klimaatverandering aan te pakken en tegelijk het comfort van gebruikers van gebouwen te verbeteren. Klimaatslimme architectuur houdt rekening met de optimalisering van de oriëntatie van gebouwen, zonnewering, natuurlijke verlichting en ventilatie, energie-efficiëntie en regenwateropvangsystemen en maakt gebruik van hernieuwbare energie en lokale koolstofarme materialen. 

Enabel gebruikt deze aanpak in verschillende landen. In Oeganda werd ze toegepast via een programma voor de bouw van scholen voor beroeps- en lerarenopleidingen, gefinancierd door België en uitgevoerd door het Oegandese ministerie van Onderwijs en Sport, en Enabel. Het project renoveerde 24 gebouwen en bouwde er 8 nieuwe, die een inspirerende, veiligere en comfortabelere leeromgeving bieden voor meer dan 2.000 leerlingen en leerkrachten

De renovatie van de Mubende en Kaliro campussen van de lerarenopleiding werd bekroond met de architectuur Public Choice Award tijdens de 2022 Architizer A+ Awards. 

Hoogtepunten uit 2022

Enabel-collega's en leden van het consulaat-generaal van België in Jeruzalem tijdens de marathon van Bethlehem.

Enabel-collega's en leden van het consulaat-generaal van België in Jeruzalem tijdens de marathon van Bethlehem.

Verbindingspersonen van de regio's Oriental en Drâa-Tafilalet in opleiding

Verbindingspersonen van de regio's Oriental en Drâa-Tafilalet in opleiding

Minister Caroline Gennez en algemeen directeur Jean Van Wetter poseren voor onze eerste elektrische auto in Oeganda

Minister Caroline Gennez en algemeen directeur Jean Van Wetter poseren voor onze eerste elektrische auto in Oeganda

Shout out aan alle modellen van de fair fashion show, georganiseerd door het Trade for Development Centre van Enabel

Shout out aan alle modellen van de fair fashion show, georganiseerd door het Trade for Development Centre van Enabel

Een enthousiast publiek tijdens de inhuldiging van een digitaal centrum in Senegal

Een enthousiast publiek tijdens de inhuldiging van een digitaal centrum in Senegal

De Somalisch-Canadese sociale activiste Ilwad Elman op bezoek bij Enabel in Brussel

De Somalisch-Canadese sociale activiste Ilwad Elman op bezoek bij Enabel in Brussel

De stand van de D4DHub tijdens de European Development Days

De stand van de D4DHub tijdens de European Development Days

Onderneemster Ayodélé Ognin tijdens een opleiding in Cotonou, Benin

Onderneemster Ayodélé Ognin tijdens een opleiding in Cotonou, Benin

Item 1 of 9

Enabel-collega's en leden van het consulaat-generaal van België in Jeruzalem tijdens de marathon van Bethlehem.

Enabel-collega's en leden van het consulaat-generaal van België in Jeruzalem tijdens de marathon van Bethlehem.

Verbindingspersonen van de regio's Oriental en Drâa-Tafilalet in opleiding

Verbindingspersonen van de regio's Oriental en Drâa-Tafilalet in opleiding

Minister Caroline Gennez en algemeen directeur Jean Van Wetter poseren voor onze eerste elektrische auto in Oeganda

Minister Caroline Gennez en algemeen directeur Jean Van Wetter poseren voor onze eerste elektrische auto in Oeganda

Shout out aan alle modellen van de fair fashion show, georganiseerd door het Trade for Development Centre van Enabel

Shout out aan alle modellen van de fair fashion show, georganiseerd door het Trade for Development Centre van Enabel

Een enthousiast publiek tijdens de inhuldiging van een digitaal centrum in Senegal

Een enthousiast publiek tijdens de inhuldiging van een digitaal centrum in Senegal

De Somalisch-Canadese sociale activiste Ilwad Elman op bezoek bij Enabel in Brussel

De Somalisch-Canadese sociale activiste Ilwad Elman op bezoek bij Enabel in Brussel

De stand van de D4DHub tijdens de European Development Days

De stand van de D4DHub tijdens de European Development Days

Onderneemster Ayodélé Ognin tijdens een opleiding in Cotonou, Benin

Onderneemster Ayodélé Ognin tijdens een opleiding in Cotonou, Benin

Dit is nog niet alles. Je kunt het volledige activiteitenverslag downloaden op de website enabel.be :

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg iedere maand een update in je mailbox:

Foto's credits: Isabel Corthier, Colin Delfosse, Tim Dirven, Sam Deckers, Elias Halabi, Thomas Hansenne, Kristof Vadino
© Enabel